Türkiye işçi sınıfının sendikal durumu

İşçi sınıfının merkezi rolü...

Almanya için Alternatif’deki (AfD) faşistler seçimlerde kendilerine verilen desteği Almanya’daki örgütlü işçi sınıfı içinde bir güce dönüştürmek için çok çaba gösterdiler.

Nefret duvarlarına hayır!

Başta Suriyeli göçmenler olmak üzere azınlıkları hedef gösteren ırkçılar, patronların düzenine hizmet ediyor. Irkçılık insanlık suçudur, hep birlikte yenelim.

Sınırsız bir dünya için

İnsanlık tarihi boyunca hep göç etti. Ancak savaşlardan, yoksulluktan veya iklim değişikliğinden milyonlarca kişinin kaçması, kapitalizmin yarattığı modern bir fenomen.

Rüyadan kâbusa

Lenin’in Rus Devrimi’ndeki liderliğinin Stalin’in terörüne giden yolu açtığı argümanı oldukça yaygın. Patrick Nielsen, devrimin bastırılmasıyla ve Stalin’in egemen olup 1917’nin amaçlarının tam tersinin vuku bulmasıyla sonuçlanan öznel ve nesnel koşulları ele alıyor.

Marx da Marksist olmuştu

Şenol Karakaş, 200. yaşgününde Karl Marx'ın teorisinin ve pratiğinin nasıl şekillendiğini anlatıyor. 

1968: Halkların baharı

Çağla Oflas, Sosyalist İşçi'nin 612. sayısında 1968'deki büyük isyan dalgasının emperyalizme verdiği tepkiyi ve ezilen haklar için ne ifade ettiğini tartışıyor. 

1968'te işçi hareketi

Çağla Oflas, Sosyalist İşçi gazetesine yazdığı yazıda 1968 isyanında işçi sınıfının oynadığı rolü tartışıyor. 

Çin, ABD ve emperyalizm

London South Bank Üniversitesi’nde çalışan uluslararası ilişkiler akademisyeni Adrian Budd, bu yeni yazı dizisinin birincisinde Çin, ABD ve bölgedeki rakip devletler arasındaki değişen güç dengesini ve bunun Marksist emperyalizm teorisinde nereye denk düştüğünü inceliyor. 

Sen hep var olacaksın Rosa!

Melike Karaosmanoğlu, Avlaremoz için yazdı:

Geri 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İleri

Bültene kayıt ol